ISUDB
Logo
RSS Feed
formare perfectionare paramedici
fii pregatit platforma națională de pregătire pentru situații de urgență
logo descarcare app store
logo descarcare google play
ghid avizare - autorizare
PAAR
Colegiul National de Afaceri Interne
Schengen
arson
Ziua Internationala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
DGA
Ghid DGA
Ghid Informare DGA
adobe reader Anumite documente de pe acest site necesita descarcarea Adobe Reader © pentru vizualizare.PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

"Prin legea nr.677 din 2001 se urmărește garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal."


Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmbovița prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal(pictograma operator), colectate direct de la dumneavoastră, prin mijloace automatizate/manuale, în scopul următoarele scopuri:

  • monitorizarea accesului persoanelor în instituţie, a securităţii spaţiilor şi bunurilor publice deţinute de inspectorat, conform politicii de supraveghere video a inspectoratului; (pictograma de avertizare)
  • emiterea de autorizații;
  • constatarea și sancționarea contravențiilor, urmare a activităților de control desfășurate de Inspecția de Prevenire.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmbovița, în calitate de operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de opoziţie, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmbovița din Târgoviște, șoseaua Găești nr.9.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

Pentru mai multe detalii şi informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul Magheru 28-30, sector 1, Bucureşti, telefon: +40.318.059.211, web: www.dataprotection.ro.

    Notificări în Registrul General al A.N.S.P.D.C.P.:
  • nr. 12181 – Emitere autorizații
  • nr. 13042 – Constatarea și sancționarea contravențiilor;
  • nr. 33638 – Monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private.


Responsabil Legea nr.677/2001
plutonier adjutant șef Gabriel GĂTEJ
Trimite email
Tel. 0245611212; Fax.0245634020; Mobil: 0722359190


HOME

Romania Sigura
Program de audiente I.S.U. DB.
Inspector sef Inspector sef LUNI
10:00 - 12:00
Prim adjunct Împuternicit Prim-adjunct inspector sef MARTI
10:00 - 12:00
Adjunct Adjunct inspector sef MIERCURI
10:00 - 12:00
Purtator de cuvant
Purtator de cuvant Lt.col. Eduard Telea 0722743485
irp@isudb.ro
Program avizare-autorizare
MARTI: 10.00 - 18.00
JOI: 08:00 - 16:00
Nu se percep taxe pentru avizele si autorizatiile emise.
Informatii Utile
Nu tremur la cutremur

autocontrol locuinta

Reguli de pregatire, protectie, comportare si actiune in caz de cutremur

13 Septembrie

28 Februarie