ISU Dambovita
ISUDB

Prevederi cu caracter general privind

Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și

Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

9 iunie 2024
formare perfectionare paramedici
Descarcă din App Store
Descarcă din Google Play
difuzarea de mesaje pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență
fii pregatit platforma națională de pregătire pentru situații de urgență
logo descarcare app store
logo descarcare google play
ghid avizare - autorizare
Colegiul National de Afaceri Interne
Schengen
arson
Ziua Internationala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
DGA
Ghid DGA
Ghid Informare DGA
adobe reader Anumite documente de pe acest site necesita descarcarea Adobe Reader © pentru vizualizare.

 Pagina principala
Informații

C O N C E P Ț I A Națională de Răspuns în Caz de Epidemii.


Informații

H O T Ă R Â R E nr. 12 din 28.02.2022 privind organizarea la nivel județean a sprijinului acordat refugiaților și persoanelor strămutate din Ucraina.


Informații

H O T Ă R Â R I adoptate în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița. Redirecționare către https://db.prefectura.mai.gov.ro/


informatii

Informații despre programul de suport pentru cazare și integrare precum și prima lunară pentru cetățenii străni sau apatrizii proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.


precizari program de lucru cu publicul

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

  • Solicitările de emitere a avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă, precum și documentațiile tehnice* în vederea obținerii acestora, se pot depune și în format electronic, la adresa de e-mail: avizare.autorizare@isudb.ro. (Documentația tehnică va fi scanată, însoțită doar de semnatura electronică a investitorului/beneficiarului sau în format *.pdf ori alte formate, însoțită de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului și a factorilor care au contribuit la elaborarea documentației (proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici etc.))
  • Solicitările pentru punctele de vedere privind necesitatea obținerii avizelor/ autorizațiilor de securitate la incendiu sau protecție civilă se pot transmite și în format electronic, pe adresa de email avizare.autorizare@isudb.ro;
  • Asistența tehnică de specialitate se poate acorda și pe baza unei solicitări scrise și transmisă electronic (pe adresa: avizare.autorizare@isudb.ro) sau la numărul de fax: 0245.634.020, ulterior activitatea desfășurându-se în baza unei programări. În cazurile urgente se poate acorda asistență tehnică de specialitate telefonic la numărul 0245.611.212 (interior 27113) în timpul programului de lucru precizat anterior;
  • Cererile, reclamațiile, sesizările etc. cetățenilor pot fi formulate în scris și transmise prin fax la numărul 0245.634.020 ori prin poșta electronică la adresa contact@isudb.ro. Acestea vor fi înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcție de obiectul acestora și vă va fi transmis un răspuns cu precizarea numărului de înregistrare și a termenului de trimitere a răspunsului.

NOTA:

  • Solicitările se pot depune și direct la sediul inspectoratului, în timpul programului de lucru.
  • Modelele solicitărilor pot fi descărcate de pe site din secțiunea ”Domenii de activitate”, ”Inspecția de Prevenire”, pagina ”Avizare/Autorizare”


Informare Coronavirus

FII INFORMAT ÎN SIGURANȚĂ!

Vă rugăm să apelați numărul unic de urgență 112 doar pentru situații de urgență, iar pentru solicitarea de informații să apelați linia TELVERDE 0800800358. Programul de funcționare al liniei verde este zilnic, între orele 08.00 și 23.00, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. La această linie telefonică pot fi solicitate informații despre modul în care se manifestă virusul, modalități de prevenire a îmbolnăvirii și alte detalii legate de conduita preventivă.

Linia telefonică TELVERDE(0800.800.358) este strict pentru informarea cetățenilor și nu este un număr de urgență!

În cazul în care sunt suspiciuni asupra unor persoane care ar fi contactat virusul, aceste situații trebuie anunțate la numărul unic de urgență 112.

[Informează-te!...]


Ziua Informării Preventive

MARȚI 13 - Ziua Informării Preventive

Ziua Informării Preventive este organizată anual, de câte ori data de 13 coincide cu o zi de marţi, fiind o inițiativă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) care, începând cu anul 2011, s-a raliat evenimentului derulat la nivel european, identificând astfel încă o oportunitate de diseminare a informaţiilor cu caracter preventiv către populaţie.

[Buletin informativ - Reguli de comportare la dezastre]


METODOLOGIA privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Ordinul nr. 4309/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Postat: 04.08.2020, ora 09:30

informatiiACREDITAREA JURNALIŞTILOR: se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001. Jurnaliștii care doresc să se acrediteze la Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Basarab I" al județului Dâmbovița sunt rugați să se adreseze Compartimentului Informare și Relații Publice ... Citește tot...

exercitiu instiintare, alarmare si avertizare EXERCIŢIILE LUNARE pentru testarea și verificarea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă

SUNT SUSPENDATE

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă va desfășura lunar, la nivel naţional, exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă.

Legislaţia românească prevede expres care sunt semnalele de alarmare a populaţiei şi durata fiecăruia în cazul în care trebuie utilizate.


PROTOCOL în scopul numirii personalului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și unităților subordonate, pentru desemnarea în comisiile de evaluare în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților, în echipele de monitorizare a furnizorilor de formare profesională autorizați, precum și în comisiile de examinare care organizează și efectuează examinarea și notarea participanților la examenele de absolvire a programelor de formare profesională, pentru profesiile reglementate din aria de competență a I.G.S.U.


informatii

ȘCOALA ALTFEL LA ISU DAMBOVIȚA

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Basarab I" al judeţului Dâmbovița este şi în acest an partener al Inspectoratului Şcolar Judeţean, în cadrul programului Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, intitulat "Şcoala altfel", organizând şi desfăşurând la sediul inspectoratului şi la sediile tuturor subunităţilor din judeţ, o serie de activităţi educative.

Înscrierile grupelor de preşcolari sau a claselor de elevi la activităţile aferente acestui program se vor efectua pe bază de cerere la unitate de învățământ sau cerere la sediul ISU, adresată de cadrele didactice interesate, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Basarab I" al judeţului Dâmbovița.


Informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 din Romania

PROGRAM AUDIENȚE I.G.S.U.

PROGRAM AUDIENȚE I.S.U.DB
IS Inspector sef
Lt.col. Florea Cristian
LUNI
10:00 - 12:00
Prim adjunct Prim-adjunct
Col. Hantăr Alfred
MARTI
10:00 - 12:00
Adjunct Adjunct
Col. Dincă Cezar
MIERCURI
10:00 - 12:00
Purtator de cuvant Purtător de cuvânt
Slt. Popescu Radu
irp@isudb.ro

BULETINE / COMUNICATE DE PRESĂ

PROGRAM AVIZARE și/sau AUTORIZARE
LUNI, MIERCURI, JOI SI VINERI: 08:30 - 16:30
MARTI: 08:30 - 18:30
Nu se percep taxe pentru avizele si autorizatiile emise.
Documentatia tehnica in format electronic poate fi depusa la adresa: avizare.autorizare@isudb.ro

Proiect Viziune 2020 I

INFORMAȚII UTILE
Nu tremur la cutremur

Romania Sigura

13 Septembrie

28 Februarie

28 Februarie