ISU Dambovita - Compartimentul avizare autorizare.
ISUDB

Prevederi cu caracter general privind

Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și

Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

9 iunie 2024
formare perfectionare paramedici
Descarcă din App Store
Descarcă din Google Play
difuzarea de mesaje pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență
fii pregatit platforma națională de pregătire pentru situații de urgență
logo descarcare app store
logo descarcare google play
ghid avizare - autorizare
Colegiul National de Afaceri Interne
Schengen
arson
Ziua Internationala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
DGA
Ghid DGA
Ghid Informare DGA
adobe reader Anumite documente de pe acest site necesita descarcarea Adobe Reader © pentru vizualizare.

informatii

Începând cu data de 01.01.2024, documentațiile de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă se depun în format electronic. Termenul limită până la care documentațiile tehnice de avizare/autorizare pot fi depuse, prin excepție, în format letric este 30.06.2024.

PREZENTARE PRIVIND MODUL DE DEPUNERE A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ÎN FORMAT ELECTRONIC,ÎN VEDEREA EMITERII AVIZULUI/AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LAINCENDIU SAU PROTECȚIE CIVILĂ (format .pdf)

PREZENTARE PRIVIND MODUL DE DEPUNERE A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ÎN FORMAT ELECTRONIC,ÎN VEDEREA EMITERII AVIZULUI/AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LAINCENDIU SAU PROTECȚIE CIVILĂ (format .ppt)

COMPARTIMENTUL DE AVIZARE AUTORIZARE

"asigura verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor adoptate in documentatiile tehnice ale lucrarilor de constructii, pentru indeplinirea cerintei esentiale "securitate la incendiu" si realizarea adaposturilor de protectie civila."


PROGRAM:

LUNI, MIERCURI, JOI ȘI VINERI: 08.30-16.30 și MARȚI: 08.30-18.30

NU SE PERCEP TAXE PENTRU AVIZELE SI AUTORIZATIILE EMISE

În cazul delegării unei terțe persoane este necesara și ÎMPUTERNICIRE din partea beneficiarului.

Cererile și documentația tehnică privind emiterea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă pot fi trimise și în format electronic la adresa de email: avizare.autorizare@isudb.ro și vor fi semnate electronic.

Documentatia tehnica in format electronic depusa in vederea obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu poate fi:

 1. scanata, insotita doar de semnatura electronica a investitorului/beneficiarului;
 2. in format *.pdf sau alte formate, insotita de semnatura electronica a investitorului/beneficiarului si a factorilor care au contribuit la elaborarea documentatiei (proiectanti, verificatori de proiecte, experti tehnici etc.)

INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul eliberării avizelor, acordurilor, autorizațiilor. (format .pdf)


Precizări IGSU referitoare la legislația în vigoare:

AICI

Ghid I.G.S.U. AVIZARE-AUTORIZARE

28 Februarie

Formulare tipizate pentru emiterea avizelor și/sau autorizațiilor:

 • Opis documentație tehnică. (format .docx)
 • Opis documentație tehnică. (format .doc)
 • Model Cerere eliberare aviz/autorizație de securitate la incendiu sau protecție civilă. (format .docx)
actualizat: 10.01.2023


Formular tipizat pentru emiterea punctelor de vedere:

 • Cerere punct de vedere. (format .docx)
 • Cerere punct de vedere. (format .pdf)
actualizat: 28.01.2020


Lista autorizațiilor de securitate la incendiu emise de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Basarab I" al județului Dâmbovița în perioada 2015 - 02.2024.

NOTĂ: Pentru construcţiile/amenajările care nu se regăsesc în acestă listă, facem precizarea că acestea se pot afla într-una dintre următoarele situaţii:

 • construcţiile/amenajările pot fi autorizate anterior perioadei de referință;
 • construcţiile/amenajările se pot afla în procesul de autorizare la momentul actual;
 • încă nu s-a solicitat obținerea autorizaţiei de securitate la incendiu;
 • nu se încadrează în categoria construcțiilor/amenajărilor care se supun autorizării, conform prevederilor legale.


ACTE NORMATIVE care reglementeaza activitatea.

Informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 din Romania

PROGRAM AUDIENȚE I.G.S.U.

PROGRAM AUDIENȚE I.S.U.DB
IS Inspector sef
Lt.col. Florea Cristian
LUNI
10:00 - 12:00
Prim adjunct Prim-adjunct
Col. Hantăr Alfred
MARTI
10:00 - 12:00
Adjunct Adjunct
Col. Dincă Cezar
MIERCURI
10:00 - 12:00
Purtator de cuvant Purtător de cuvânt
Slt. Popescu Radu
irp@isudb.ro

BULETINE / COMUNICATE DE PRESĂ

PROGRAM AVIZARE și/sau AUTORIZARE
LUNI, MIERCURI, JOI SI VINERI: 08:30 - 16:30
MARTI: 08:30 - 18:30
Nu se percep taxe pentru avizele si autorizatiile emise.
Documentatia tehnica in format electronic poate fi depusa la adresa: avizare.autorizare@isudb.ro

Proiect Viziune 2020 I

INFORMAȚII UTILE
Nu tremur la cutremur

Romania Sigura

13 Septembrie

28 Februarie

28 Februarie