ISUDB - Compartimentul pregatirea populatiei.
Logo ISUDB

RSS Feed
formare perfectionare paramedici
difuzarea de mesaje pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență
fii pregatit platforma națională de pregătire pentru situații de urgență
logo descarcare app store
logo descarcare google play
ghid avizare - autorizare
PAAR
Colegiul National de Afaceri Interne
Schengen
arson
Ziua Internationala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
DGA
Ghid DGA
Ghid Informare DGA
adobe reader Anumite documente de pe acest site necesita descarcarea Adobe Reader © pentru vizualizare.

COMPARTIMENTUL PREGATIREA POPULATIEI

Organizeaza si desfasoara activitati de pregatire a structurilor managementului situatiilor de urgenta in scopul aplicarii unitare a prevederilor legale in domeniul situatiilor de urgenta pe intreg teritoriul judetului. Sunt desfasurate activitati pentru:

  • pregatirea populatiei pentru interventie si educatie preventiva;
  • coordonarea activitatii serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta;

Obiectivul activitatii il reprezinta integrarea comunitatilor umane, a diferitelor categorii de cetateni si a factorilor de raspundere de la toate nivelurile in efortul de aparare a vietii, proprietatii si mediului impotriva incendiilor si a altor situatii de urgenta.


Info Util

PREGĂTIREA PERSONALULUI COMITETELOR PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ la cursurile organizate la Centrul Zonal de Pregătire Craiova în anul 2010.

PLANUL DE PREGĂTIRE în domeniul situatilor de urgentă în anul 2010.

ORDINUL PREFECTULUI JUDETULUI DÂMBOVIȚA pentru aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaților de urgență în anul 2010.


MATERIALE INFORMATIVE SVSU si SPSU:

Servicii Voluntare si Private

Serviciile VOLUNTARE pentru situatii de urgenta, se constituie, potrivit legii, in comune, orase si municipii, in subordinea consiliilor locale.

Serviciile PRIVATE pentru situatii de urgenta, se constituie, conform legii, in cadrul operatorilor economici si institutiilor publice, ca servicii proprii sau ca societati comerciale prestatoare de servicii.

La nivelul judetului Dambovita, in toate localitatile, sunt constituite si reorganizate 89 de servicii voluntare pentru situatii de urgenta, din care 87 sunt de categoria I-a compuse din compartimente de prevenire si echipe specializate pe tipuri de riscuri si 2 servicii voluntare de categoria a-III-a care au in compunere si grupe de interventie dotate cu autospeciale de stins incendii.

Documente privind activitatea serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta:

  • Regulamentul de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta.
  • Criterii de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta.
  • Criterii de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta.
  • Documentele de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.
  • Documentele de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciului privat pentru situatii de urgenta.
  • Regulament privind organizarea si desfasurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta.

HOME

Program de audiente I.S.U. DB.
Inspector sef Inspector sef
Col. Păun Mihăiță
LUNI
10:00 - 12:00
Prim adjunct Prim-adjunct
Lt.col. Hantăr Alfred
MARTI
10:00 - 12:00
Adjunct Adjunct
Col. Dincă Cezar
MIERCURI
10:00 - 12:00
Purtator de cuvant Purtător de cuvânt
Col. Telea Eduard
0722743485
irp@isudb.ro
Program avizare-autorizare
LUNI, MIERCURI, JOI ȘI VINERI: 08:30 - 16:30
MARȚI: 08:30 - 18:30
Nu se percep taxe pentru avizele si autorizatiile emise.
Documentația tehnică în format electronic depusă în vederea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu poate fi:
  1. scanată, însoțită doar de semnatura electronică a investitorului/beneficiarului;
  2. în format *.pdf sau alte formate, însoțită de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului și a factorilor care au contribuit la elaborarea documentației (proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici etc.)
Documentația tehnică în format electronic poate fi depusă la adresa: avizare.autorizare@isudb.ro
Buletine/Comunicate de presă

JOI 02 Iulie 2020: [Final de carieră pentru 4 pompieri de la ISU "Basarab I" Dâmboviţa]

MIERCURI 01 Iulie 2020: [Incendiu la remorca unui autocamion pe șoseaua de centură a municipiului Târgoviște]

Informatii Utile
Nu tremur la cutremur

Romania Sigura

13 Septembrie

28 Februarie