ISU Dambovita - Responsabil Legea nr.544.
ISUDB

formare perfectionare paramedici
Descarcă din App Store
Descarcă din Google Play
difuzarea de mesaje pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență
fii pregatit platforma națională de pregătire pentru situații de urgență
logo descarcare app store
logo descarcare google play
ghid avizare - autorizare
Colegiul National de Afaceri Interne
Schengen
arson
Ziua Internationala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
DGA
Ghid DGA
Ghid Informare DGA
adobe reader Anumite documente de pe acest site necesita descarcarea Adobe Reader © pentru vizualizare.


RESPONSABIL LEGEA NR. 544/2001

Sg.maj. Dincă Alexandra
Compartiment Informare și Relații Publice
Telefon/Fax: 0245.210.472
email: Trimite email

Acte care reglementează activitatea


BULETIN INFORMATIV cu datele şi informaţiile de interes public, conform prevederilor art. 5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public (format .pdf)


RAPOARTE ANUALE DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII


RAPOARTE ANUALE LEGEA NR. 544/2001

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR.544/2001 ÎN ANUL 2022 (format .doc)

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR.544/2001 ÎN ANUL 2020 (format .doc)

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR.544/2001 ÎN ANUL 2019 (format .doc)

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR.544/2001 ÎN ANUL 2018 (format .doc)

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR.544/2001 ÎN ANUL 2017

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR.544/2001 ÎN ANUL 2016


Formulare de adresare conform Legii nr.544/2001 (format .pdf)


Întrebări și răspunsuri Legea nr.544/2001

Accesul la Informații de Interes Public

Accesul liber si neîngradit al oricarei persoane din România la informațiile de interes public, definite astfel prin Legea nr.544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice. Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.

Pentru asigurarea accesului la informațiile de interes public, în cadrul inspectoratului funcționeaza Compartimentul de Informare și Relații Publice, structura care are responsabilități în acest domeniu.

Pentru a solicita în scris informații de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Basarab I" Dâmbovița, vă rugăm să completați o cerere și să o trimiteți pe adresa inspectoratului, soseaua Găești nr. 9, CP 134087, Târgoviste, Dâmbovita, sau prin poșta electronică (irp@isudb.ro).

Ce se întelege prin informație de interes public?

Informația de interes public este orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități sau instituții publice.

Reglementarile de baza privind liberul acces la informațiile de interes public.

Reglementările de bază privind liberul acces la informațiile de interes public sunt:
 • Documentele internaționale:
  • Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 19: "Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei și a expresiei; acest drept include libertatea de a susține opinii fără nicio interferență și de a căuta, a primi și a răspândi informații și idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere."
  • Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, art. 10.
  • Principiile de la Johannesburg, Principiul I.
 • Documentele interne:
  • Constituția României, art. 31: "Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit... Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de personal."
  • Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
  • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544 din 2001.
  • Legea nr. 51 privind siguranța națională, art. 12, alin. 3.

Importanța Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Importanța acestei legi constă în faptul că:
 • dreptul de acces la informațiile de interes public este unul din principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice;
 • autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să pună la dispoziția cetățenilor, din oficiu sau la cerere, toate informațiile de interes public;
 • orice persoană are dreptul sa solicite și să obțină de la autoritățile publice informațiile referitoare la activitatea acestora;
 • instituționalizează TRANSPARENȚA în relațiile dintre cetățean și instituțiile publice;
 • va determina, în timp, o schimbare de mentalitate în relația dintre cetățean și funcționarii publici.

Principii care guvernează aplicarea Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informații de interes public.

 • principiul transparenței - desfășurarea activității într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber la informațiile de interes public să constituie regulă, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția;
 • principiul aplicării unitare;
 • principiul autonomiei - fiecare autoritate sau instituție publică va elabora propriul regulament de organizare și funcționare a compartimentelor de informare și relații publice, în conformitate cu prevederile legii și ale normelor metodologice.

Informația referitoare la datele personale este o informație de interes public?

Da, dar numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice de către persoana în cauză.

Informațiile clasificate sunt informații de interes public?

Da, numai că accesul la acestea este limitat prin lege.

Cine poate solicita informații de interes public?

Informații de interes public poate solicita orice persoană fizică sau juridică, de cetățenie română sau străină.

Cât costa accesul la informațiile de interes public?

Accesul la informatiile de interes public este gratuit.

De câte feluri sunt informațiile de interes public?

 • informații furnizate din oficiu - informații pe care instituția publică este obligată să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens.
 • informații furnizate la cerere - informații obținute în urma unei solicitari.

Unde sunt disponibile informațiile din oficiu?

Informațiile furnizate din OFICIU sunt disponibile în punctele de informare-documentare ale instituției publice, în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, precum ăi în publicațiile proprii sau în pagina de Internet.

Care sunt categoriile de informații publice ce se furnizeaza din oficiu?

 • actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
 • structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare și de audiente;
 • numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 • coordonatele prin care poate fi contactată instituția: denumire, sediu, nrumăr de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil al instituției publice, programele și strategiile adoptate de fiecare instituție publică;
 • lista cu documente considerate de interes public;
 • modurile în care pot fi contestate și atacate deciziile autorităților și instituțiilor publice în cazul în care o persoană se consideră vătămata în ceea ce privește exercitarea dreptului de a avea acces la informațiile de interes public.

Cum se pot obține informații de interes public, la cerere?

 • verbal, adresându-vă birourilor de informare publică sau persoanelor responsabile de informarea publică, unde, dacă este disponibilă, informația solicitată va fi furnizată pe loc; daca nu este posibil acest lucru, veți fi îndrumat să depuneți o solicitare în scris, excepție făcând reprezentanții mass-media, cărora răspunsul la solicitările de informații de interes public le vor fi furnizate în cel mult 24 de ore;
 • în scris, pe suport de hârtie sau electronic - se pune la dispoziție un formular tip de solicitare a informațiilor de interes public, care va căpăta număr de înregistrare.

Care sunt termenele în care instituția publică este obligată să răspundă solicitărilor?

 • 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii;
 • 30 zile lucrătoare, în cazul în care durata necesară pentru identificarea informației solicitate depășeste 10 zile, dar instituția are obligația să anunțe acest fapt în termen de 10 zile;
 • 5 zile lucrătoare, dacă informația solicitată este considerată a fi o informație exceptată de la liberul acces.

Pot depune o reclamație dacă consider că mi-a fost încalcat dreptul la liberul acces la informație?

Da, se poate depune reclamatie în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituției. Reclamația trebuie adresată conducătorului instituției căreia i-ați adresat solicitarea. Dacă reclamația este întemeiată, răspunsul va fi dat în 15 zile de la depunere și va conține informațiile solicitate, precum și menționarea sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarului vinovat.

Pot să mă adresez justiției dacă mi-a fost lezat dreptul de liber acces la informație?

Da, puteți depune o plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază domiciliați. Plângerea poate fi făcută în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor prevăzute de lege pentru a se comunica raspunsul la solicitările de informații de interes public.

Instanța poate obliga autoritatea să furnizeze informațiile solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.

Dacă sunteți nemulțumit de hotarârea instanței puteți ataca hotarârea instanței prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curtii de Apel ramâne definitivă și irevocabilă.

Atât acțiunea depusă la prima instanță cât și recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.


HOME

Informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 din Romania

PROGRAM AUDIENȚE I.G.S.U.

PROGRAM AUDIENȚE I.S.U.DB
IS Inspector sef
Lt.col. Florea Cristian
LUNI
10:00 - 12:00
Prim adjunct Prim-adjunct
Col. Hantăr Alfred
MARTI
10:00 - 12:00
Adjunct Adjunct
Col. Dincă Cezar
MIERCURI
10:00 - 12:00
Purtator de cuvant Purtător de cuvânt
Slt. Popescu Radu
irp@isudb.ro

BULETINE / COMUNICATE DE PRESĂ

PROGRAM AVIZARE și/sau AUTORIZARE
LUNI, MIERCURI, JOI SI VINERI: 08:30 - 16:30
MARTI: 08:30 - 18:30
Nu se percep taxe pentru avizele si autorizatiile emise.
Documentatia tehnica in format electronic poate fi depusa la adresa: avizare.autorizare@isudb.ro

Proiect Viziune 2020 I

INFORMAȚII UTILE
Nu tremur la cutremur

Romania Sigura

13 Septembrie

28 Februarie

28 Februarie